ติดตั้งเครนโรงงาน

ติดตั้งเครนโรงงาน

ติดตั้งเครนโรงงาน 

เครน เครนอุตสาหกรรม เครนไฟฟ้า รอกไฟฟ้า งานออกแบบ ติดตั้ง รอก เครน เครนโรงงาน รับออกแบบติดตั้งโครงสร้างเครน พร้อมให้คำปรึกษาโดยวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ

ติดตั้งเครนโรงงาน

รับออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งเครนโรงงาน บริการติดตั้งเครนอุตสาหกรรม จำหน่ายอะไหล่เครน เครนโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมเครน รอก ติดตั้งโครงสร้างเครน พร้อมให้คำปรึกษาและ ตรวจสอบโครงสร้างเครนในโรงานและการรับน้ำหนัก โดยทีม วิศกรผู้เชี่ยวชาญ  เครนโกดัง Overhead Crane ทั้งระบบเครนรางเดี่ยว (Single Girder) และระบบเครนรางคู่ (Double Girder)  รับน้ำหนักยก 1-50ตัน รับติดตั้งเครนโรงงาน และ ซ่อมเครน-รอกไฟฟ้า เปลี่ยนสลิงเครน เปลี่ยนสลิงลิฟท์ เครนยกคอนเทนเนอร์ของจีน, เครนยกข้างตู้คอนเทนเนอร์, คอนเทนเนอร์เครนยกเครนคอนเทนเนอร์เครน

TEL: 038-198486

Tel: 093-1126126,

ติดตั้งเครนโรงงาน

รับติดตั้งเครนไฟฟ้า เครนไฟฟ้าโรงงาน เครนโรงงาน เครนรอกไฟฟ้า ซ่อมรอกไฟฟ้า เปลี่ยนสลิง ซ่อมเครน ซ่อมเครน ชลบุรี ซ่อมรอก ชลบุรี ซ่อมเครน ระยอง ซ่อมรอก ระยอง เปลี่ยนสลิง ชลบุรี เปลี่ยนสลิง ระยอง สลิง สลิงระยอง สลิง ชลบลบุรี่ รับติดตั้ง เครน เครนไฟฟ้า เครนโรงาน รอก รอกไฟฟ้า รอกโรงาน ซ่อม ซ่อมเครนรอก ซ่อมรอกเครนทุกชนิด ซ่อมเครนไฟฟ้า ซ่อมรอกไฟฟ้า ราคาถูก ผู้นำเข้า เครนและรอก ทุกชนิดทุกยี้ห้อ

รับติดตั้งเครนไฟฟ้า

เปลี่ยนสลิง

เปลี่ยนสลิง

Tel: +66(0)93-1126126, Cick

Tel: +66(0)62-6792288, Cick

✉ ✉ ✉ ✉ ✉ ✉ ✉ ✉ ✉

GMAIL: contact@aj-craneservice.com

✉Contact✉

เว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัท Ajcraneservice บริษัท www.AJ-hoist-craneservice.com , www.AJ-cranegroup.com